ΑΓΙΟΓΡΑΦΗΜΕΝΕΣ ΕΙΚΟΝΕΣ

ΑΓΙΟΓΡΑΦΗΜΕΝΕΣ ΕΙΚΟΝΕΣ 19ου ΑΙΩΝΑ

Μοναστήρι Τιμίου Προδρόμου Νάουσας

Οι πιο αξιόλογες από τις εικόνες του καθολικού και του τέμπλου, με τη χρονολογία αγιογραφήσεώς τους, είναι:

ΤΟ ΜΟΝΑΣΤΗΡΙ